La Rotllana 2020-03-12T17:09:01+00:00

Què és la Rotllana?

L’Espai Socioeducatiu La Rotllana, de Fundació Servei Solidari, és un espai en el que treballem amb infants i adolescents – de 6 a 16 anys – del barri del Verdum.

A partir de l’acompanyament en el reforç escolar i en les activitats de lleure, La Rotllana pretén ser un espai d’atenció lúdic, educatiu i d’integració per a potenciar i consolidar les habilitats socioemocionals dels infants, adolescents i les seves famílies.

Objectius

Els objectius que ens proposem treballar amb els infants i adolescents aquest curs 2018-2019 són:

  • Consolidar i ampliar l’aprenentatge de les competències bàsiques i desenvolupar competències d’organització i planificació en relació amb l’estudi i l’acompliment de tasques educatives diverses.

  • Millorar el rendiment escolar.

  • Estimular el gust per aprendre.

  • Ampliar les expectatives de futur en relació amb la formació i itinerari personal.

  • Desenvolupar habilitats socials que millorin la inclusió en el medi escolar i social.

  • Enfortir les competències personals enriquint el seu entorn educatiu extraescolar, a través de la vivència de relacions positives entre companys/es i amb els adults en les que imperi el respecte, el diàleg i l’afectivitat.

  • Millorar les capacitats de relació, cura i educació dels fills/es a partir de la realització d’activitats familiars i acompanyament individualitzat a les famílies.

Horaris

L’horari de les activitats de l’espai La Rotllana en què dediquem una hora al reforç educatiu i l’altra, a l’educació en el lleure és:

– Primària: de dilluns a dijous de 17’15 a 19’15. 

– Secundària: dilluns i dimecres de 17’15 a 18’45 i divendres de 16’00 a 17’30.

Equip d’Educadores