Projecte Lector 2019-05-31T09:22:27+00:00

Padrins Lectors

La lectura és fonamental en l’educació dels nostres alumnes i ens hem decidit a posar en marxa el projecte Padrins de Lectura.

Aspectes més Positius

  • Motiva a llegir als alumnes.
  • Responsabilitza als més grans de l’atenció i cura dels petits tot fent-los els fa conscients que ells són el seu exemple, amb tot el que això implica.
  • Afavoreix la relació entre els nivells.
  • Crea lligams emocionals i afectius entre fillols/es i padrins.

Objetius

  • Per una banda, volem afavorir la comunicació entre els alumnes dels diferents cicles i, per l’altra, fomentar actituds d’interès envers la lectura.
  • Millorar la comprensió lectora.
  • Que els nostres alumnes més grans treballin i assumeixin el compromís i la responsabilitat de vetllar pels alumnes de cicle inicial. Desitgem que se sentin “importants” dins del procés lector dels més petits i, d’aquesta manera, fomentar el seu propi interès envers la llengua escrita amb respecte a la diversitat de cadascú.
  • Ampliar el temps de comunicació oral en llengua catalana.

Curs 2018-2019

Tots els cursos estan implicats en aquest projecte, ja que està en joc la motivació, la responsabilitat, la relació afectiva i emocional entre els alumnes fillols i padrins.

Padrins 

4t ESO

3r ESO

2n ESO

1r ESO

6é Primària

5é Primària

Fillols

P-4

1r Primària

3r Primària

2n Primària

4t Primària

P-5

L’Impuls de la lectura

La nostra escola participa en el Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.