Espai Cardioprotegit 2019-06-02T18:31:06+00:00

Informació

Per Espai Cardioprotegit, entenem aquell lloc dotat dels equips i el personal necessaris per assistir a una persona els primers minuts de produir-se una parada cardíaca, i des de el qual es donarà avís als serveis de socors.

DEA és l’equip tècnic, homologat per al seu ús d’acord amb la legislació vigent, capaç d’analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb alts nivells de seguretat.

En definitiva és un dels quatre punts necessaris de la Cadena de Supervivència.

Aquesta cadena consisteix en una sèrie de passos que són:

– Reconeixement precoç de la situació d’emergència i dels serveis d’emergència.

– RCP precoç practicada per els testimonis de la parada cardíaca.

– Desfibril•lació primerenca.

– Suport vital avançat precoç i cures posteriors a la ressuscitació.

A l’Escola Pia Luz Casanova disposem d’un  equip  DEA situat a la secretaria.

8 persones de la comunitat educativa del centre han fet el curs de manipulació del DEA (Desfibrilador Extern Automàtic)