Equips de treball 2023-03-07T13:17:20+00:00

ORGANITZACIÓ

L’equip humà que estarà amb el teu fill/a.

Claustre d’Educació Infantil

Claustre d’Educació Primària

Claustre d’Educació Secundària

Claustre del Programa de Formació i Inserció (PFI)

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)

Personal d’Administració i Serveis

Equip directiu

Espai Migdia

Mou-te

La Rotllana (Espai Socioeducatiu)