Els més petits. Infantil 2021-01-21T14:05:44+00:00

El nostre objectiu 

La finalitat del nostre centre és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu del nostre alumnat, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d’aprendre, sempre en col·laboració amb les seves famílies.

Com ho fem?

El dia a dia a Infantil

 • Adaptació progressiva i adaptada a cada infant

 • 2 educadores a l’aula; tutora i TEI.

 • Desenvolupament de l’autonomia a través d’hàbits i rutines

 • Materials didàctics propis, adaptats a les necessitas de l’alumnat.

 • Treball amb material manipulatiu; objectes naturals i de l’entorn.

 • Experimentació lliure amb equips internivell.

 • Treball per racons creatius i d’aprenentatge.

 • Joc simbòlic.

 • Taula de llums.

 • Primer contacte amb la robòtica.

 • Oral english.

 • Llenguatge musical.

 • Educació emocional pel desenvolupament global de l’infant.

 • Aula i materials per desenvolupar la psicomotricitat.

 • Iniciació al treball cooperatiu a través d’Itineraris d’aprenentatge.

 • Matemàtiques manipulatives.

 • Iniciació de la lectoescriptura.

 • Sortides de dia, excursions i colònies d’una nit.

 • Participació activa de les famílies: protagonista de la setmana, maleta i bossa viatgera, tallers compartits i actes i festivitats d’escola.

 • Comunicació família escola mitjançant agenda, mail setmanal de la tutora amb els aspectes rellevants de la setmana, i contacte diari a les sortides.

 • Espai migdia dins la mateixa aula; educadora de referència per cada grup, aula de migdiada.

 • Acollida matina i activitats extraescolars.

 • DOE; Departament d’orientació psicopedagògica propi d’escola.

Els nostres espais: Instal·lacions

Qui Som?

Les Mestres

PROJECTE EDUCATIU D’ESCOLA

Estil metodològic

L’Estil metodològic és el marc on es descriuen les actituds i habiliats que treballem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professorat que ha d’acompanyar el procés d’aprenentage, i les condicions que s’han de donar a l’escola.

Projecte per la Interdisciplinarietat a l’Aula

SUMMEM és un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. A SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu.

EDUCACIÓ de la Dimensió Emocional, Social i Interior

Des de la realitat diària de l’aula, treballem les Dimensions Interior, Emocional i Social de la persona, per tal de:

 • Donar-los eines que els permetin enfrontar-se amb serenitat als problemes que els sorgeixin al llarg de la vida.
 • Comprendre més a fons la realitat que els envolta i apropar-los als altres des del compromís per un món millor.
 • Ser conscients del propi cos i les emocions.
 • Crear un clima més relaxat i serè a l’aula i a l’escola.

Cultura religiosa per a tothom

A partir de cicle Inicial de Primària i al llarg de tota l’escolaritat treballem amb l’alumnat el fet religiós des d’una perspectiva informativa i formativa, no catequètica, presentant no només les dades del fet religiós sinó també la seva profunda significació antropològica i el seu gran valor humanitzador. Creiem que el multi culturalisme i el pluralisme religiós en la nostra societat demana un plantejament obert i integrador sense deixar de fer incidència en la tradició judeocristiana que ha modelat el nostre context.