Els nens i les nenes de primària. 2020-03-05T16:44:47+00:00

Què Fem?

La nostra Metodologia

L’ Educació Primària és la primera etapa de l’ensenyament obligatori i està organitzada en tres cicles de dos cursos cada un (inicial: 1r-2n, mitjà: 3r-4t, superior: 5è i 6è), agrupant els alumnes de 6 a 12 anys.

Els principals objectius d’aquesta etapa són, a nivell d’actituds, valors i normes, ajudar a créixer a cada un dels nostres alumnes com a persones i aprendre a conviure i habitar en el món.

Pel que fa a procediments, habilitats i estratègies, es persegueix aprendre a fer, a adquirir recursos i a saber resoldre les dificultats.

En referència als fets i conceptes, la seva finalitat és saber i aprendre del què ens envolta.  

Per aconseguir-ho, organitzem uns continguts d’acord amb els objectius, creem espais d’aprenentatge i fem un seguiment acurat dels alumnes i dels equips de treball.

Això ens porta a crear un vincle emocional amb el grup i amb cada alumne, atenent la diversitat i anar potenciant al màxim els recursos de cadascú. Tot plegat és possible si establim amb les famílies un treball de col·laboració que ens permeti establir-ho amb eficàcia.  

Durant tot el curs es fa un seguiment acurat del procés d’aprenentatge i d’adaptació al grup classe. La responsabilitat del seguiment, adaptació i integració recau en el tutor. Tot l’equip de mestres treballa per facilitar aquest procés i oferir a l’alumne una experiència escolar positiva.

L’Escola, d’acord amb els objectius definits al Caràcter Propi i a l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya, adopta com a pròpies i potencia aquelles metodologies i recursos didàctics que afavoreixen l’aprenentatge significatiu i la participació de l’alumne. 

Com ho fem?

Projectes Etapa

Els alumnes de 1r i 2n de primària aprenen i practiquen l’Oral English en el marc de les activitats plàstiques. Amb això potenciem l’ús significatiu de la llengua anglesa.

L’Escola disposa d’un hort que cuidem entre tots. Cada curs realitzem diferents activitats al seu voltant; tipus de verdures i hortalisses, creixement de les plantes, necessitats de cura, insectes que hi trobem.

Dansa Ara és un gran esdeveniment de dansa contemporània organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i adreçat a l’alumnat de 2n de primària on participen diverses escoles de la ciutat.

Vol promocionar l’aprenentatge de les habilitats rítmiques i artístiques dels infants mitjançant la dansa contemporània. Després del treball d’aprenentatge d’un repertori de danses amb els mestres d’educació física i de música, l’alumnat participa a una jornada de dansa en la qual els nens i les nenes són protagonistes d’un gran espectacle de dansa contemporània que té lloc al Palau Sant Jordi.

Els alumnes de 4t són els encarregats d’informar a tota l’escola del que passa setmanalment al centre. Cada setmana fan un buidat dels fets més destacats i posteriorment en fan un redactat en format notícia. Això ho fan de forma cooperativa en petits grups. Els divendres distribueixen la notícia a tota l’escola i la pengen a un blog creat especialment per aquest projecte.

Cada classe dedica, com a mínim, un dels itineraris d’aprenentatge realitzats al llarg del curs a l’aprenentatge-servei. Considerem que és molt enriquidor que els nostres alumnes detectin les necessitats que té la nostra societat en diferents àmbits i posin el seu granet de sorra per millorar-les. Algunes de les intervencions fetes fins ara han estat les següents: col·laboració i intercanvi amb un centre de gent gran, recollida i entrega de menjar al Banc d’Aliments, venda de llibres de segona mà per potenciar l’alfabetització de persones nouvingudes, etc.

Els alumnes de 5è de primària participen del Cantània que és una activitat artística en la que s’inscriuen escoles de Catalunya. Cada any s’estrena una obra encarregada especialment per a aquesta activitat. Els encàrrecs, fins a dia d’avui, s’han fet a compositors i escriptors catalans de reconegut prestigi. El concert, en el que estan convidades totes les famílies, té lloc a L’Auditori de Barcelona cap a final de curs.

Com a escola considerem que l’Educació Física és un pilar fonamental en el creixement i desenvolupament dels nens i nenes i, és per això, que participem en moltes activitats proposades des l’Ajuntament de Barcelona. Algunes d’aquestes activitats són: A la recerca del joc perdut (P5), Jocs tradicionals (1r de primària), El país a l’escola -ball de bastons i sardanes- (3r de primària), Esquí de fons (3r i 4t de primària), Dragonada (5è de primària). A 6è de primària realitzem la JEIC (Jornada Esport i Convivència) que és un intercanvi esportiu amb tots els nens i nenes de 6è curs d’Escola Pia de Catalunya.

Dins del programa “JO NEDO” les nenes i els nens de 1r de primària van a la piscina a aprendre a nedar. Aquesta activitat també aporta altres valors, com potenciar l’autonomia dels infants, treballar la responsabilitat, així com els hàbits higiènics i de cura del propi cos.

Els nostres espais: Instal·lacions

Qui Som?

Les Mestres

Enllaços d’interès

Enllaços dedicats a les nenes i els nens de primària per a aprofundir l’aprenentatge.

Història

Medi Social

Història

Medi Natural

Música

Música

Cantània

Cantània

Cantània

Periodisme