Els joves de Secundària. ESO 2020-03-05T16:52:08+00:00

Què Fem?

La nostra Metodologia

L’Educació Secundària Obligatòria compleix amb el currículum marcat pel Departament d’Ensenyament. Al llarg d’aquesta etapa les i els alumnes ajuden i participen en la preparació i organització de diferents celebracions i activitats de l’escola. Passen a ser els grans del centre i cada vegada els anem donant més autonomia i responsabilitats. 

Com ho fem?

Projectes Etapa

Cada any es fa un intercanvi amb l’escola Friedrich-Ebert-Schule a Schwalbach, molt a prop de Frankfurt am Main, a Alemanya. Els alumnes aprenen de primera mà una nova cultura i manera de fer i, a la vegada, se’ls ofereix l’oportunitat de practicar l’anglès. És una experiència molt enriquidora a tots els nivells per tots els alumnes participants!

Cada cicle dedica, com a mínim, un dels itineraris d’aprenentatge realitzats al llarg del curs a l’aprenentatge-servei. Considerem que és molt enriquidor que els nostres alumnes detectin les necessitats que té la nostra societat en diferents àmbits i posin el seu granet de sorra per millorar-les. L’alumnat ofereix un servei comunitari on aprèn a ser ciutadà i ciutadana i a desenvolupar el compromís cívic. Alguna de les inervencions fetes fins ara és l’exemple de la representació teatral al Casal d’Avis del barri o el Projecte de la recollida d’aliments i la participació a classificar al Banc d’Aliments.

Els i les alumnes de 3r d’ESO participen en un projecte d’acció educativa. A partir de dinàmiques volem fomentar la participació com a eina d’aprenentatge personal i col·lectiu i, també, com a mecanisme amb capacitat d’incidència i transformació de l’entorn. A més, s’expliquen les diferents vies de participació de l’alumnat tant dins dels centres educatius com les vies participació fora del centre, posant especial èmfasi en el teixit associatiu juvenil del respectiu territori.

Amb la intenció d’acompanyar als adolescents en el pas de l’ESO a estudis posteriors o al món laboral, tots els agents educadors del centre, orientem grupal i individualment les i els joves de l’escola a través de tutories individualitzades, entrevistes amb les famílies i amb el  Projecte de vida professional. Per realitzar aquest projecte estem en coordinació amb Barcelona activa Porta 22: monogràfics d’interessos professionals, entrevista de feina, els valors del treball i xerrada escola-empresa.

Cada 15 dies els alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria disposa de l’espai “Consulta Oberta” i reben la visita d’un infermer per poder-hi fer consultes de qualsevol tema que els preocupi i inquieti relacionats amb la salut. També s’ofereix la particicipació a tallers de sexualitat i prevenció de violència de gènere.

Com a escola considerem que l’Educació Física és un pilar fonamental en el creixement i desenvolupament dels i les joves i, és per això, que participem en diferents activitats proposades de l’Ajuntament de Barcelona. Per exemple, els alumnes de 3r i 4t participen de l’activitat “De marxa fent esport” que organitzada juntament amb l’agència catalana de salut i les escoles, volem fomentar la pràctica esportiva en el temps de lleure dels alumnes i els hàbits saludables.

Les noves tecnologies cada vegada les tenim més presents en el nostre dia a dia. És per això, que dins l’escola oferim espais de treball amb aquestes eines per tal de veure’n la seva utilitat i explorar-ne tots els seus recursos. Dins l’àmbit de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), els alumnes de 4t treballen en un projecte de disseny i programació d’una app per a dispositius mòbils Android. El que volem potenciar amb aquesta activitat és que les i els alumnes siguin capaços de crear una app significativa per cada un d’ells, és a dir, que amb aquesta tasca puguin resoldre un problema prèviament plantejat dins el seu grup de treball. Per això, les i els alumnes realitzen les activitats en grups de treball estructurats en forma d’empresa.

Les noves tecnologies cada vegada les tenim més presents en el nostre dia a dia. És per això, que dins l’escola oferim espais de treball amb aquestes eines per tal de veure’n la seva utilitat i explorar-ne tots els seus recursos. Els alumnes de 2n treballen al voltant d’un projecte de programació tot perseguint l’objectiu d’introduir als alumnes a la programació i el pensament computacional, així com potenciar les competències digitals.

Amb la finalitat de desenvolupar de manera pràctica i didàctica les habilitats motores i cognitives, els alumnes de 4t realitzen la programació d’un robot. D’aquesta manera, mitjançant la robòtica, es pretén estimular l’interès pel pensament seqüencial i la tecnologia. Així doncs, potencia que cada alumne aconsegueixi una habilitats de treball en equip tot establint el diàleg tot respectant el torn de paraula, l’acceptació de l’opinió dels altres, afavorint les discussions davant les diferents dificultats de les tasques a l’hora de treballar per desenvolupar les habilitats socials.

Per tal de fomentar que l’alumnat adquireixi els hàbits bàsics de treball utilitzant diverses fonts d’aprenentatge i assoleixi les competències TAC definides des del Departament d’Ensenyament, la nostra escola facilitarà l’adquisició d’un equip informàtic homologat (Chormebooks Lenovo 500e) per l’Escola Pia de Catalunya. Aquest és un projecte que enguany hem iniciat amb l’alumnat de 1r d’ESO i s’anirà estenent any rere any per tots els cursos.

Els nostres espais: Instal·lacions

Qui Som?

Les Mestres