Els joves de Secundària. ESO 2021-09-06T21:29:58+00:00

Què Fem?

La nostra Metodologia

L’Educació Secundària Obligatòria compleix amb el currículum marcat pel Departament d’Ensenyament. Al llarg d’aquesta etapa les i els alumnes ajuden i participen en la preparació i organització de diferents celebracions i activitats de l’escola. Passen a ser els grans del centre i cada vegada els anem donant més autonomia i responsabilitats. 

Com ho fem?

Projectes Etapa

 • Intercanvi Europeu.

 • Activitats d’Aprenentatge i Servei. Combinem processos d’aprenentatge i processos de servei a la comunitat.

 • Orientació acadèmica i professional.

 • Programa Salut i Escola.

 • De marxa fent esport.

 • Programació d’aplicacions.

 • Programació en Scratch.

 • Robòtica educativa

 • Materials didàctics propis, adaptats a les necessitats de l’alumnat.

 • Expressió oral en català i castellà.

 • Oral english.

 • Llenguatge musical.

 • Oral English .

 • Llenguatge musical.

 • Educació emocional – Activitat diària.

 • Aprenentatge cooperatiu.

 • Treball interdisciplinari.

 • Projecte lector – Goig de llegir.

 • Viatge 2n d’ESO (Crèdit de Síntesi).

 • Viatge 4t d’ESO (viatge fi d’estudis).

 • Participació activa de les famílies.

 • Comunicació família escola mitjançant agenda, plataforma Educamos, correu electrònic.

 • Activitats extraescolars i espai migdia (menjador).

 • DOE: Departament d’orientació psicopedagògica propi d’escola.

Els nostres espais: Instal·lacions

Qui Som?

Les Mestres