Casal d’Estiu 2022 2022-06-20T13:22:33+00:00

CASAL D’ESTIU 2022

Amb tota la il·lusió des de l’Escola Pia Luz Casanova hem preparat el Casal d’estiu 2022 i l’hem organitzat per tal que sigui un espai segur i a la vegada un espai perquè els vostres fills i filles gaudeixin després d’aquest curs tan mogut.

L’oferta contempla el Petit LuzCasal (per a infants de 3 a 5 anys) i el Gran LuzCasal (per a nenes i nens de 6 a 14 anys).

El període de inscripció i sol·licituds d’ajuts s’inicia el dia 26 d’abril i finalitza el 23 de maig i es pot realitzar a través del web de l’escola.

QUÈ FAREM?

OBJECTIUS DEL CASAL

Volem aconseguir que durant aquestes vacances els nens i nenes s’enriqueixin a nivell personal. Volem potenciar el creixement dels infants a través del joc i el lleure, transmetre els valors humans i potenciar la socialització.

Compartir moments de joc i convivència, participar de les activitats estiuenques de la ciutat, gaudir de la relació monitor – infant – famílies, fomentar la companyia, la cooperació i la relació entre iguals.

TORNS, HORARIS I PREUS

TORNS SENSE DINAR 

Torn 1 – Del 27 de juny al 1 de juliol de 09:00 h a 13:00 h (No inclou dinar) – 52.00 €

Torn 2 – Del 4 de juliol al 8 de juliol de 09:00 h a 13:00 h (No inclou dinar) – 52.00 €

Torn 3 – Del 11 de juliol al 15 de juliol de 09:00 h a 13:00 h (No inclou dinar) – 52.00 €

Torn 4 – Del 18 de juliol al 22 de juliol de 09:00 h a 13:00 h (No inclou dinar) – 52.00 €

Torn 5 – Del 25 de juliol al 29 de juliol de 09:00 h a 13:00 h (No inclou dinar) – 52.00 €

TORN AMB DINAR INCLÒS

TORN 1 – Del 27 de juny al 1 de juliol de 09:00 h a 16:00 h (Inclou dinar) – 90.00 €

TORN 2 – Del 4 de juliol al 8 de juliol de 09:00 h a 16:00 h (Inclou dinar) – 90.00 €

TORN 3 – Del 11 de juliol al 15 de juliol de 09:00 h a 16:00 h (Inclou dinar) – 90.00 €

TORN 4 – Del 18 de juliol al 22 de juliol de 09:00 h a 16:00 h (Inclou dinar) – 90.00 €

TORN 5 – Del 25 de juliol al 29 de juliol de 09:00 h a 16:00 h (Inclou dinar) – 90.00 €

També es comptarà amb servei d’acollida matinal cada dia de 08:00 h a 09:00 h (1,00 € per dia)

AJUTS A FAMÍLIES

L’Ajuntament de Barcelona continua donant una important dotació econòmica en ajuts destinada a la campanya d’estiu. Una aposta clara per garantir la participació de tots els infants residents a Barcelona i que evita que la capacitat economica de la família sigui un obstacle per gaudir de les activitats, així com la condició física, psíquica o sensorial.

El procés de sol·licitud de beques es farà a través d’un tràmit telemàtic a la Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, l’enllaç per fer el tràmit estarà disponible al web de l’escola a partir del 26 d’abril.

Cal tenir en compte que les persones que vulguin sol·licitar una beca en primer lloc, hauran de fer la inscripció a l’activitat escollida. En cap cas es pot optar a sol·licitar una beca si prèviament no s’ha reservat una plaça a l’activitat en qüestió.

Un cop s’hagi fet la inscripció a l’activitat escollida, hauran de tramitar la sol·licitud de beca a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar del codi IDALU (número d’identificació d’alumne) i el codi PIN que heu de sol·licitar a l’entitat una vegada s’hagi realitzat la inscripció.

Un cop s’hagi realitzat el tràmit, la persona sol·licitant es podrà descarregar un comprovant que acredita que la sol·licitud ha estat enviada correctament.

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

La beca serà per a un màxim de 10 dies als Casals d’estiu.

Aquestes beques, en cap cas, no superaran el 90% del preu màxim recomanat de l’activitat.

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el dia 30 de maig comunicarà la llista provisional de persones beneficiàries de beca.

En cas de denegació de la beca, les persones interessades podran presentar les  seves al·legacions del 31 de maig al 14 de juny de 2022. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conformes.

La llista definitiva es publicarà el  20 de juny, tot i que les inscripcions ja es podran formalitzar a partir del 30 de maig, un cop resolta la reclamació, si fos el cas.

Com a novetat d’aquest any, les persones a les quals s’hagi atorgat una beca, rebran un SMS un cop iniciada l’activitat on se’ls demanarà que confirmin si els infants beneficiaris han participat en l’activitat per la qual van sol·licitar la beca. Aquest fet substitueix la signatura a mà com a rebut de la beca.

Per a més informació respecte al procés de sol·licitud d’ajudes econòmiques us podeu adreçar a la següent web barcelona.cat/vacances o a extraescolars@luzcasanova.epaiedu.cat