Acollida matinal

L'acollida matinal es realitza tots els dies lectius del curs.
Es recullen els nens a les 8 del matí i a les 9 són enviats a les seves classes respectives.
El preu per l'acollida matinal és d'1 € per dia.