PROJECTE DE SUPORT A LA LECTURA

El programa “Suport a la lectura” és impulsat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Té com a objectiu fomentar la comprensió lectora i el gust per la lectura, com a eines que contribueixen a l’èxit escolar.

El programa es planteja com un treball compartit entre l’escola, la família i l’entorn. Un cop per setmana (dimecres/dijous), després de l’horari escolar, els infants de 2n i 3r de primària faran activitats en grups petits al voltant de la lectura i llegiran amb persones voluntàries de manera individual.