Hort escolar

El projecte de l'hort escolar es portarà a terme, perquè creiem que és necessari introduir nous elements i situacions d'aprenentatge a l'escola per tal de poder fer-la  encara més atractiva.
 
Amb l'hort escolar pretenem motivar i responsabilitzar als alumnes partint dels seus interessos fent servir eines suggestives i atraients, així com possibilitar-los en el domini de tècniques instrumentals i estratègies que possibilitin una participació activa, critica i creativa.
 
Els objectius didàctics del projecte i continguts es distribuiran al llarg de la tardor, hivern i primavera i es desenvoluparan dins de l'àrea de coneixement del medi.
 
L'hort escolar ecològic es basa en el profund respecte de la natura i els diversos ecosistemes, procurant un cultiu
racional amb mitjans naturals que conservin les caratèristiques de sòl.
 
Amb l'hort els alumnes podran prendre consciència de l'importància de protegir i conservar la natura evitant l'utilització de productes no naturals que actualment es fan servir (herbicides, fungicides, insecticides i verins) i produeixen alteracions en animals i persones tals com alteracions del sistema nerviós, de l'aparell digestiu, de l'aparell reproductor i alteracions cel.lulars, esgotant els sòls i deixants-los improductius.