L'any 1954 la Congregació Apostòliques del Cor de Jesús vam fer escola al barri de Verdum de Barcelona, obrint l'Escola Luz Casanova (la fundadora de la Congregació és Luz Rodríguez Casanova. (Avilés 1873- Madrid 1949). El curs 2008-2009, l'Escola Pia de Catalunya té la titularitat del centre.