Padrins lectors

La lectura és fonamental en l’educació dels nostres alumnes i ens hem decidit a posar en marxa el projecte Padrins de Lectura.

Els aspectes més positius de l’activitat són:

  1. Motiva a llegir als alumnes.
  2. Responsabilitza als més grans de l’atenció i cura dels petits, i els fa conscients de que ells són el seu exemple, amb tot el que això implica.
  3. Afavoreix la relació entre els nivells.
  4. Crea lligams emocionals i afectius entre fillols/es i padrins.

Els objectius  d’aquesta activitat són diversos:

1- Per una banda, volem afavorir la comunicació entre els alumnes dels diferents cicles i, per l’altra, fomentar actituds d’interès envers la lectura.

2- Millorar la comprensió lectora.

3- Que els nostres alumnes més grans treballin i assumeixin el compromís i la responsabilitat de vetllar pels alumnes de cicle inicial. Desitgem que se sentin “importants” dins del procés lector dels més petits i, d’aquesta manera, fomentar el seu propi interès envers la llengua escrita amb respecte a la diversitat de cadascú.

4- Ampliar el temps de comunicació oral en  llengua catalana.


Curs 2016-17:  Tots els cursos estan implicats en aquest projecte, ja que està en lloc la motivació, la responsabilitat, la relació afectiva i emocional entre els alumnes fillols i padrins. 

    Padrins                Fillols

4t ESO                    P-4

3r ESO                    1r de primària

2n ESO                   3r de primària

1r ESO                    2n de primària

6è de primària         4t de primària

5è de primària          P-5