Educació Infantil (3 a 6 anys)La finalitat del nostre centre  és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres alumnes, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d’aprendre, sempre en col·laboració amb les seves famílies.

Un Dia a P3


 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI DE L’AULA

 

-         Un espai lliure de materials (la rotllana) on fem: converses, explicació de contes, audicions, etc.

-         Un espai amb taules de treball individual o de petit grup.

-         Racons de joc, d’exposicions, de tallers, etc.

 

METODOLOGIES I APRENENTATGES

 

-         Treball dels hàbits i de la civilitat.

-         Rutines diàries o hàbits d’autonomia: qui falta avui, la data, quin temps fa, menú del menjador escolar, etc.

-         Aprenetatge de la lectura i l’escriptura potenciant la comprensió mecànica lectora i el gust i l’hàbit lector.

-         Racons de joc simbòlic a l’aula.

-         Joc lliure al pati: sorral i pista de futbol i de básquet.

-         Activitats d’aprenentatge: llenguatge verbal, matemàtic, plàstic i musical.

-         Psicomotricitat i/o Educació Física.

-         Català com a llengua vehicular d’aprenentatge.

-         Anglès des de P3.

-         Adaptació a P3: dues mestres a l’aula durant el període d’adaptació.

-         Desenvolupament de les capacitats:

1.    Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.

2.    Aprendre a pensar i a comunicar.

3.    Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

4.    Aprendre a conviure i habitar el món.

 

-         Educació emocional: gestió de les pròpies emocions,     autoconeixement i resolució de conflictes.

-         Descoberta de l’entorn natural: experiments, hort escolar, sortides i excursions.

-         Descoberta de l’entorn social i cultural: celebració de festes i tradicions a l’escola, assitència a respresentacions teatrals i/o audicions, coneixement del barri.

-         Treball per projectes.

-         Projecte de lectura: “La maleta viatgera.”

-         Projecte de la mascota de la classe.

-    Projecte "Padrins de lectura"

-         Projecte “El protagonista de la setmana” (P3)

-         Projecte “La bossa de les paraules” (P4 i P5)

-         Atenció a la diversitat.

-         Departament d’Orientació Escolar.

-         Activitats extraescolars: piscina, multiesport, anglès…

-         Programa FEAC (Familia Escola Acció Compartida): intercanvi entre famílies i personal docent del centre.

 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS

-         Aules àmplies i assolellades.

-         4 patis.

-         Sorral.

-         Hort escolar.

-         Pista de básquet.

-         Pista de futbol.

-         Aula de música.

-         Pissarra digital.

-         Racons de joc simbòlic i d’aprenentatge.

-         Menjador escolar.

-         Departament d’Orientació Escolar.

-         Activitats extraescolars.

-    Mediateca

-         Espais polivalents.

-         Servei d’acollida.