Educació Secundària (12-16 anys):

A  part de  complir  amb  el  currículum marcat  pel  Departament d'Enseyament, en aquesta

etapa  els alumnes agafen  un protagonisme destacat,participant activament en l'organització

de les celebracions i activitats en   l’organització  de les  celebracions  i activitats festives de

l'escola. Passen  a ser els grans  de  l'escola, i se'ls hi dóna autonomia amb l'objectiu de que

agafin responsabilitats en una escola que senten com a seva.


METODOLOGIES I APRENENTATGES
 
Treball cooperatiu.
 
Departament d’Orientació Escolar (orientació personal i acadèmica).
 
Matèries optatives de reforç, d’iniciació o d’ampliació de 1r a 3r d’ESO.
 
Matèries optatives de modalitat a 4t d’ESO.
 
Agrupaments flexibles en matemàtiques.

Oral english.

Plà d'impuls a la lectura.

Projecte explorador de llibres.

L'escola  porta   a   terme   des  de   fa   uns   cursos   el  Projecte  Padrins. Aquest  projecte

consisteix  en que tots els alumnes de  d’ESO assisteixen a totes les classes de pirmària per

ajudar-los a  potenciar  i estimular la  lectura a l'aula. Els grans fan una tasca  d’apadrinament

amb els petits en l’àmbit de la lectura.

Tutoria: seguiment individual i del grup i reforç escolar.

Promoció del desenvolupament de l’alumnat potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el  foment  de la  recerca,  la   reflexió  crítica, els  valors, la  innovació, els hàbits  saludables i l’equilibri emocional.
 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Horari: de dilluns a divendres,  de 8.45 h a 17.00 h, a excepció del divendres  en què  l'activitat lectiva és de 8.00 h a 14.00 h
 
Aula taller de tecnologia.
 
Aules d’informàtica.
 
Canons, projectors i pissarres digitals
 
Laboratori de biologia, geologia, física i química.
 
Mediateca.
 
Plataforma informàtica educativa (potenciació de l’ús de les noves tecnologies).
 
Servei de mitja pensió.
 
F.E.A.C.: sessions  per a mares i  pares  (seminaris, conferències i tertúlies educatives sobre adolescents).
 

Projecte Padrins
Festival Nadal
Sortides esportives
Sortides culturals

Estades pedagògiques
Projecte F.E.A.C.
Tallers solidaris
Formació monitors MOU-TE