Els nois i noies de 2n d’ESO han treballat la perspectiva com a sistema que més s’assembla a la visió humana. La perspectiva aconsegueix una representació plana però amb aparent sensació de profunditat que ens deixa valorar la posició dels objectes a l’espai i de la nostra posició respecte a ells.