«Jazz en viu... swing!»

 

Curs: 1r i 2n d’ESO

Dia: Dimecres, 18 de març de 2015

Horari: De 10:00 a 13:15. La primera hora es farà la classe habitual.

Preu: 7,5 euros + portar targeta de metro (2 viatges) o els corresponents. 

Data límit de pagament: dilluns 16 de març a la secretaria de l’escola (preguem intentin facilitar l’import exacte).

Objectius didàctics:

Referits a fets, conceptes i principis

Introduir les principals característiques musicals del jazz. Experimentar la incitació al moviment corporal que provoca aquesta música. Conèixer els diferents instruments que configuren una big band. Descobrir i experimentar el concepte swing.

Referits a procediments
Escoltar música en directe. Analitzar aspectes musicals referits al concert.

Referits a valors, actituds i normes

Apreciar el valor de la música en directe. Valorar la implicació dels intèrprets