El dissabte dia 27 de febrer es va reunir a la nostra escola la junta de la Federació d’AMPAs de l’Escola Pia.

La Federació d’AMPAs és el lloc de trobada dels pares i mares de totes les Escola Pia de Catalunya. En aquestes es defineixen i es posen en pràctica les polítiques de Pares i Mares que s’han proposat a l’assemblea. Aquest dissabte a la nostra escola es va treballar sobre el paper dels pares delegats de classe i la relació que aquests han d’establir amb l’AMPA i amb l’Escola.

Aquest treball és molt interessant a fer ja que permet descobrir les diferents realitats de l’Escola Pia i posar en comú les inquietuds de cada Institució.

Moltes gràcies a la tota la gent que ho va fer possible i en especial als membres de la nostra AMPA que hi van participar i van liderar cada un dels grups de treball.