CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA ESO

Matèria

Dia

Hora

Matemàtiques

 

 

2

 

 

 

 

9 h

Naturals

Català

Anglès (PORTAR DICCIONARI)

Religió, ViP,

Ciutadania, Música

Socials

 

3

Tecnologia

Educació Física

Castellà


·        Tots us heu de presentar a les 9 h a la vostra aula. Independentment del  número de matèries que tingueu insuficients.

·        Heu de presentar la feina de recuperació el dia indicat segons la matèria a les 9 h del matí i lliurar-la al professor que hi hagi a l’aula del vostre curs. Si heu de presentar feina online ha d’estar penjada abans del dia 2 de setembre a les 9h.

·        Recordeu que per fer l’exàmen és obligatori presentar el dossier de recuperació o feina d’estiu.

·        La feina de consolidació l’haureu de presentar el dia 2 o 3 de setembre, segons el dia que us vagi millor. Si és feina online ha d’estar penjada abans del dia 2 de setembre a les 9h.