Benvolgudes famílies,

Les famílies dels alumnes que hagin hagut de fer algun control o feina  de recuperació
al setembre, hauran de venir a buscar les notes d’aquestes proves extraordinàries el
divendres, dia 6 de setembre de 9 a 10hh.

Preguem que s’ajustin a aquest horari ja que, a partir de les 10, els tutors no poden rebre
cap família i les notes quedaran a la seva disposició a la secretaria del centre.

Atentament,

La Direcció

Barcelona, a 9 de juliol de 2013