SOSTENIBILITAT

L’escola ha creat una comissió de sostenibilitat formada per alumnes de cicle superior, ESO i professors i mestres representants de les diferents etapes educatives de l’escola. Aquesta comissió té com a finalitat el vetllar per la sostenibilitat del centre ( la reducció de residus, el reciclatge i la reutilització de material) i augmentar el procés reflexiu vers la cura i conservació del nostre entorn.

LINK

 

PERIODISME

La classe de 4t està realitzant un projecte de periodisme. Setmanalment escriuen una notícia on expliquen què ha passat a l’escola durant la setmana i la reparteixen a les classes d’educació infantil i primària. D’aquesta manera es du a terme un treball significatiu de l’expressió escrita. Una periodista en actiu farà un retorn de la tasca realitzada i algunes propostes de millora.

LINK