Benvolgudes famílies:

 El curs 2014-2015 començarà el dia 15 de setembre a les 9h. El primer dia els alumnes de P-3, P-4 i P-5 entraran a les 9:30 h per tal d’evitar aglomeracions i poder atendre’ls millor. L’horari dels alumnes d’Educació Infantil i Primària serà de 9 a 13 h.  i  de 15 a 17 h els cinc dies de  la setmana i  des del primer dia de classe (exceptuant  el període d’adaptació de P-3, que té un horari especial). Tots els pares dels nens nous de P-3 són convocats per la senyoreta per tenir el 1r contacte i concertar l’horari del període d’adaptació dels seus fills el dia 26 de juny a les 16 h. L’horari dels alumnes d’ESO serà de 8:45 a 13 h i de 15:00 a 17:00 h. Els divendres continuarem fent l’horari intensiu de 8 a 14 h i deixant la tarda lliure.

La quota de l’hora complementària, material i serveis es pagarà des del setembre al juny (ambdós inclosos) i serà de 66 €. S’ha de  pagar els primers dies de cada mes. A secretaria us facilitarem un full per domiciliar el pagament a aquelles famílies que encara no el tenen domiciliat o han canviat de compte bancari.

La quota del servei de menjador pel proper curs és de 7,41 € pels nens fixos els 5 dies de la setmana i 8 € els eventuals (igual que els 2 cursos anteriors). Els alumnes poden fer ús del servei de menjador durant tot el curs, per mesos o en dies puntuals. Les famílies dels nens de P3 interessades en que els seus fills es quedin al menjador, han de consultar amb la tutora del seu fill a partir de quin dia es poden començar a quedar. Ja us el comunicarà quan us convoqui.

Els llibres de text, les bates (pels alumnes d’Infantil i Primària) i l’equipament esportiu (per tots els alumnes del centre) es vendran a l’escola durant els dies 2, 3, 8 i 9 de setembre de 9 a 13 h i de 16 a 19 h. Es pot pagar amb targeta bancàriaA les famílies que compren els llibres a l’escola se’ls farà un descompte en factura per valor del 12% de la compra dels llibres que hagin realitzat. Els professors de gimnàstica només admetran els equips d’Escola Pia Luz Casanova, no altres xandalls.

·           L’AMPA també cobrarà la quota els mateixos dies i hores de la venda de llibres . Pel curs 2014-2015 serà de 38 € per família. Animem tothom a pagar la quota ja que es beneficiaran tots els alumnes del centre.

·         Us recordem que els professors NO ADMETRAN LLIBRES AMB ACTIVITATS RESOLTES PER ALUMNES DE CURSOS ANTERIORS, NI PER ELLS MATEIXOS SI SÓN REPETIDORS. Si això succeeix, es donarà una proposta de solució pels professors, i de no solucionar-se en el període estipulat, el llibre serà requisat pel centre per evitar fer un mal ús d’aquest.

·         Us animem a supervisar les tasques d’estiu que se li encomanin als vostres fills, ja que aquestes tasques ajuden a repassar el que hem treballat durant el curs per tal que no l’oblidin durant el període estival i, per aquells alumnes que tenen més dificultats en l’aprenentatge, per intentar posar-se al dia i que el següent curs els resulti més profitós.

·         Us recordem que els alumnes d’ESO que tinguin matèries suspeses el juny, han de fer les feines que els encomanin (condició per aprovar conjuntament amb la nota dels exàmens) els professors el dia que vingueu a buscar les notes i s’han d’examinar els dies 2 i 3 de setembre, en funció de les matèries suspeses,

                          A  L’ATENCIÓ DELS PARES DELS ALUMNES NOUS

 

El curs 2014-15 començarà el dilluns, dia 15 de setembre per tots els alumnes del centre. El primer dia els  alumnes de P-3, P-4 i P-5 entraran a les 9:30 h. per evitar aglomeracions i poder atendre’ls millor. Tots els pares dels nens nous de P-3 són convocats per la senyoreta per tenir el 1r contacte i concertar l’horari del període d’adaptació dels seus fills el dia 26 de juny a les 16 h.

 L’horari dels alumnes de Ed. Infantil i Primària serà de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. de la tarda els cinc dies de la setmana. El horari de los alumnes d’ESO serà de 8:45 a 13:00 h. i de 15:00 a 17:00 h.. Els divendres tindran horari intensiu de mati, de 8 a 14 h. La tarda lliure.

La quota de l’hora complementària, material i serveis es pagarà des del setembre al juny (ambdós inclosos) i serà de 66 €. S’ha de  pagar els primers dies de cada mes. A secretaria us facilitarem un full per domiciliar el pagament a aquelles famílies que encara no el tenen domiciliat o han canviat de compte bancari.

Les quotes del servei de menjador pel proper curs és de 7,41 € els nens fixos els 5 dies de la setmana i 8 € els eventuals (preus congelats per 3r any). Els alumnes poden fer ús del servei de menjador durant tot el curs, per mesos o en dies puntuals. Les famílies dels nens de P3 interessades en que els seus fills es quedin al menjador, han de consultar amb la tutora del seu fill a partir de quin dia es poden començar a quedar. Ja us el comunicarà quan us convoqui.

Els llibres de text, les bates (pels alumnes d’Infantil i Primària) i l’equipament esportiu (per tots els alumnes del centre) es vendran a l’escola durant els dies 2, 3, 8 i 9 de setembre de 9 a 13 h i de 16 a 19 h. Es pot pagar amb targeta bancària. A les famílies que compren els llibres a l’escola se’ls farà un descompte en factura per valor del 12% de la compra dels llibres que hagin realitzat. Els professors de gimnàstica només admetran els equips d’Escola Pia Luz Casanova, no altres xandalls.

  

·           L’AMPA també cobrarà la quota els mateixos dies i hores de la venda de llibres . Pel curs 2014-2015 serà de 38 € per família. Animem tothom a pagar la quota ja que es beneficiaran tots els alumnes del centre.

 

·         Si un alumne aprofita llibres ja utilitzats, us recordem que els professors NO ADMETRAN LLIBRES AMB ACTIVITATS RESOLTES PER ALUMNES DE CURSOS ANTERIORS, NI PER ELLS MATEIXOS SI SÓN REPETIDORS. Si això succeeix, es donarà una proposta de solució pels professors, i de no solucionar-se en el període estipulat, el llibre serà requisat pel centre per evitar fer un mal ús d’aquest.

·         Pel que teniu fills/filles més grans us animem a que controleu les feines encomandes per l’estiu (si son de primària o ESO). Els que no tenen problemes que no perdin el que han après i a qui costa més per tal que superi el que no sap i així el nou curs els resulti més profitós.

·         Us recordem que si teniu fills a ESO que tinguin matèries suspeses el juny, han de fer les feines que els encomanin (condició per aprovar conjuntament amb la nota de l’examen) els professors de la seva escola i s’han d’examinar els dies 2 i 3 de setembre a l’escola on han estudiat ESO (no a la nova escola), en funció de les matèries suspeses.

 


Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu