El dijous passat, dins el programa de participació de l’alumnat en la vida de l’Escola, es va portar a terme una formació a l’Espai Jove de Gràcia. Aquesta formació estava organitzada des de l’Ajuntament i en concret de la regidoria de joventut. La formació comptava amb la participació de uns 150 nois i noies de diferents escoles de Barcelona. Durant tot el matí es van fer activitats dedicades a aprendre fer propostes per la millora dels centres i com presentar aquestes a les diferents instàncies per a ser tingudes en compte. Els temes més recurrents a treballar van ser els de convivència escolar, en concret els casos de bulling o de maltractaments de parella, o el mal ús de les xarxes socials. 
Des de la nostra escola ens sembla que participar en iniciatives com aquesta ens permet conèixer de primera mà quines són les inquietuds dels joves d’altres escoles, així com establir relacions que ens permetin seguir treballant el valor de la participació i de la implicació social. També hem après a col·laborar a l'escola , tenir en compte a tothom i, entre tots i totes,  millorar la nostra escola.