SORTIDA AL CINEMA “EL GRAN DIA”

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Dia: Divendres 18 de març de 2016

Horari: de 8:00 a 14:30. Habitual de classe.

L’última hora farem tutoria i lliurament de notes.

Lloc: sala cine Comedia (Barcelona). A les 10:30 h 

Preu: 4 euros + tarja de transport públic

 amb dos viatges o equivalent.

Data límit de pagament: dimecres 16 de març

a la secretaria de l’escola.

(Preguem intentin facilitar l’import exacte)

Observacions:

                                                ·                            Portar esmorzar

Objectius: 

·   Donar a conèixer als alumnes el fet que no tots els nens del món tenen les mateixes facilitats a l'hora d'anar a l'escola . En certs llocs del món i per diversos motius hi ha nens que han de fer un gran esforç per aconseguir l'educació. ( Dret a l'educació )

·   Resaltar la importancia de l’esforç i la perseverancia per aconseguir alló que es desitja.

·   Posar en valor la educación com a eina de lluita contra la pobresa.

·    Fomentar el treball en equip com una forma de cooperació i compromís

·   Fomentar la pràctica de valors com el respecte, la solidaritat , tolerància , igualtat d'oportunitats, etc.

 

                                                                                  Barcelona, 8 de març de 2016