Benvolgudes famílies,

Els propers 9 i 10 de desembre, els alumnes que tinguin matèries pendents de cursos anteriors tenen l'oportunitat de recuperar-les. És important que cada alumne tingui clar quines matèries ha de recuperar i comenci a estudiar i/o a fer els treballs per tal de poder superar aquestes matèries.

Com sempre, tot el professorat està a la disposició dels pares, mares i alumnat per a resoldre qualsevol dubte respecte aquest tema.         CONVOCATÒRIA RECUPERACIONS ESO

Matèria

Dia

Hora

Matemàtiques

 

 

9

 

 

 

 

8.30 h

Naturals

Català

Anglès (PORTAR DICCIONARI)

Religió, ViP, Ed. Física,

Ciutadania, Música

Socials

 

10

Tecnologia

Castellà