http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhcGlhLmNhdHxsdXpjYXNhbm92YXxneDo3MzM0MWRhNmY4MjYyNDMw
   

Jocs Florals: Prosa i poesia en Català, Castellà i Anglès.

 


Bases del concurs Literari.

1.- Hi pot participar tot l’alumnat de l’Escola i les mares, els pares i els familiars que ho desitgin.

            Les categories establertes són les següents:

·          Alumnat de cicle inicial d’educació primària

·          Alumnat de cicle mitjà d’educació primària

·          Alumnat de cicle superior d’educació primària

·          Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria

·          Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria

·          Mares, Pares i familiars de l’alumnat de l’Escola.

2.- Els gèneres literaris són poesia i prosa. Tots ells es poden presentar en català, en castellà o bé en anglès.  

3.- Els treballs presentats han de ser individuals, i de creació pròpia.

4.- Els treballs s’han de presentar tenint en compte les característiques següents:

·           L’extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full

·           El tipus i el cos de lletra mínim ha de ser Arial 12.

·           Els originals s’han de lliurar en suport digital (document word o openoffice) i han de tenir un format que permeti la impressió en DIN A4, per una sola cara i a doble espai.

5.- Les obres s’enviaran a l’adreça de correu electrònic luzcasanova@escolapia.cat abans de les 23.55 del dia 14 d’abril de 2015 (dimarts).

            En el correu s’hi adjuntarà un arxiu de text indicant les següents dades:

·        Pseudònim de l’autor.

·        Títol del treball.

·        Categoria en la que participa. (edat, estil i idioma)

·        Nom i cognoms de l’autor.

·        Telèfon de contacte.

·        Adreça de correu electrònic.

6.- El jurat atorgarà dos premis (1r i 2n) per a cada categoria i gènere. En cas excepcional es podran concedir accèssits.

7.- El jurat estarà format per l’Equip directiu, professorat de l’Escola, i una experta externa al centre.

8.- L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dijous 23 d’abril de 2015.

9.- Els treballs guardonats es publicaran a la pàgina web de l’Escola Pia Luz Casanova.

10.- El fet de participar en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. La direcció de l’Escola resoldrà qualsevol circumstància que no estigui prevista