Pintem el Pati de Sant Calassanç.

·                   Zona de l’hort - Natura;

·                   Zona del sorral d’Infantil – nens;

·                   Zona de jocs – Esports;

 

Bases del concurs de pintura..

 

1.- Hi poden participar tot l’alumnat de l’Escola.

2.- Hi haurà tres temes:

·                    Zona de l’hort - Natura;

·                    Zona del sorral d’Infantil – nens;

·                    Zona de jocs – Esports;

3.- Els treballs presentats han de ser individuals, i de creació pròpia. Les obres presentades no hauran d'haver participat en cap altre concurs i han de ser originals.

4.- Els treballs s’han de presentar en DIN A3. Al darrere de l'obra es farà constar:

·                    El títol.

·                    El pseudònim de l’autor.

5.- Totes les obres presentades adjuntaran en un sobre tancat on s’hi adjuntaran les següents dades:

·                    Títol del treball.

·                    Categoria en la que participa. (Hort, Soral, esports)

·                    Nom i cognoms de l’autor.

·                    Telèfon de contacte.

·                    Adreça de correu electrònic.

6.- Cada autor/a podrà presentar una única obra en cadascuna de les modalitats.

7.- Amb la formalització i presentació de la sol·licitud,  els/les concursants donen el consentiment per a la reproducció de l’obra a la paret del pati Calassanç.

8.- Les obres s’entregaran a la secretaria de l’Escola abans de les 23.55 del dia 14 d’abril de 2015 (dimarts).

9.- El jurat atorgarà un premi per a cada categoria. En cas excepcional es podran concedir accèssits.

7.- El jurat estarà format per l’Equip directiu, professorat de l’Escola, i una experta externa al centre.

8.- L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dijous 23 d’abril de 2015.

9.- Els treballs guardonats es pintaran en forma de mural al pati de Calassanç de l’Escola Pia Luz Casanova.

10.- El fet de participar en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. La direcció de l’Escola resoldrà qualsevol circumstància que no estigui prevista