CONVOCATÒRIA D'AJUTS PEL MENJADOR ESCOLAR

Tots els interessats en demanar ajuts poden passar per la Secretaria de l’escola a demanar informació i recollir els impresos o bé descarregar els següents impressos:

Informació ajuts

Instruccions per omplir el formulari

Formulari ajuts


 La sol·licitud s'ha de presentar a l'escola des del dia 12  fins el 20 de setembre de 2013