L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Termini de presentació de les sol.licituds:

Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit. Enguany es farà en dos períodes,

Primer període: del 10 al 20 de juny de 2014, ambdós inclosos

Segon període: del 8 al 19 de setembre de 2014, ambdós inclosos, per aquelles famílies que no tenien 

centre assignat durant el primer període. Us podeu descarregar tota la documentació als següents links o 

bé apropar-vos a la nostra escola, us informarem amb molt de gust: