A l’atenció de totes les mares i els pares de 4t d’ESO:

 

Benvolguts, tal com vàrem acordar a la reunió d’inici de curs hem concretat un dia per a fer una xerrada d'orientació als estudis post-obligatoris. Des de l’Escola Pia de Sant Antoni, ens vindran a exposar les possibles sortides després de l'ESO. Dins la mateixa reunió també s’explicarà el viatge d’estudis (fi de curs) dels vostres fills i filles. I finalment es facilitaran les claus d’entrada a la plataforma de l’Escola. Adjuntem ordre del dia.

 

Data: 18 de novembre 2015.

Hora: 17.30 h.

Lloc: Aula de 4r d’ESO.

 

Ordre del dia:

 

1.- Benvinguda i dimensió interior inicial.

2.- Els estudis post-obligatoris:

Què són? 

Quines opcions hi ha?

A on es pot fer tot això? 

3.- Preguntes, dubtes i orientacions col·lectives. 

(les preguntes més individuals de cada cas les resoldrem personalment)

4.- Informacions del Viatge de fi de curs.

5.- Entrega de les claus d’educamos i formació a l’aula d’informàtica.

 

Preguem l’assistència i la màxima puntualitat de tothom ja que els temes que es tracten són del màxim interès per a totes les famílies.

 

Atentament

El claustre de professors