En l'actual marc econòmic-financer cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però molt especialment a escoles i adolescents. Per aquest motiu va sorgir al 2012 el projecte EFEC, que té per objectiu oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d'ESO (últim curs d'Educació Secundària Obligatòria).


Per tal de començar el tema dels diners, hem tingut la visita d'un empresari que de forma voluntària ens ha vingut a fer un taller de com administrar els nostres diners.

Ens ha servit per fer una primera visió general i ara treballarem a fons la necessitat d'aprendre a administrar els meus diners. Aprendrem com confeccionar un pressupost per poder fer front a despeses imprevistes.